Svenska Fellponny föreningen

Föreningen startades år 2015

Målet är att Fellponnyn som ras ska växa sig starkare i Sverige.

 

 

 

 

Vision

Svenska 

Fellponny

Föreningen

Vi vill att flera ska ha möjlighet att lära sig mer om rasen.

 Vi vill att flera ska ha möjlighet till kontakt med rasen genom utställning och tävling.

 Vi vill ordna utställning och sammankomster för medlemmarna

 Vi vill ha en bra sammanhållning i föreningen

 Vi värnar om ett bra samarbete med The fellpony society

 Vi strävar för en ökat population av ponnyerna i Sverige då rasen fortfarande ligger på en låg nivå av individer över hela värden

 

 

Verksamhets plan

Svenska Fellponnyföreningen

 Träffar för utbildning i fellponnyns rastandard och temperament

 Ha styrelsemöten 6 ggr per år via internet

 Ge fortlöpande information på FB sidan Fellponny Sverige till alla medlemmar och          intresserade av rasen.

 Skicka informations brev via nätet

 Ordna en aktivitets träff med fellponnyn i centrum

 

 

 

Stadgar Sveriges Fellponnyförening

Nyhet