Bli medlem

Vill ni bli medlem i föreningen så kontakta Sophie sophiew@hotmail.com och lämna ert namn och e-mailadress och om ni betalat in enskild eller familj. Skriv även vilket år det gäller. Medlemskapet gäller från 1 januari till 31 december.

 

Medlems avgiften för 2018

150 kr  enskild

250 kr  familj bosatt på samma adress.

 

 

 

Bg 5041-6353

Swish: 1235931886

Som medlem har ni rösträtt på Fellponnyföreningens årsmöten.