Bli medlem

Vill ni bli medlem i föreningen så kontakta Sophie sophiew@hotmail.com och lämna erat personnr och om ni betalat in enskild eller familj.

 

Medlems avgiften för 2017

150 kr  enskild

250 kr  familj bosatt på samma adress.

 

Bg 5041-6353

Som medlem har ni rösträtt på Fellponnyföreningens årsmöten.