Avel
 
För att använda fellponnyn i avel ska den vara registrerad i Fell Pony Society England, eller deras dotterförbund NFPS Nederländerna och ha pass från någon av dessa.
 
Hingstar ska vara godkända av någon av ovanstående och ha licens och servicebook (betäckningsrapportering)
 
Föl som föds i Sverige och har registrerade föräldrar ska registreras i Fell Pony Society, England, och får pass därifrån.
Vill man därefter ha svensk registrering, kontaktar man svenska hästavelsförbundet, och får ett svenskt nr i befintligt pass.
 
Vid avel är det bra att känna till om Fellponnyn är bärare eller inte av FIS-genen, då man inte bör använda bärare+bärare (risk för sjukt föl 25%).
 
Mer info om FIS